RGDP și Confidențialitate

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Helios Clinic

Denumire operator: S.C. Helios Clinic S.R.L., o societate cu răspundere limitata, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/17296/2020, cod unic de înregistrare 43451101, cu sediul social în Bulevardul Tineretului nr. 3, Bloc Z1, Scara 1, Etaj 3, Ap. 21, sector 4, București ( „Helios Clinic” sau „Societatea”).

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (RGDP), Societatea prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Încă de la început dorim să vă clarificăm că Helios Clinic se supune totalmente normelor de etică și confidențialitate expuse în codul deontologic al Colegiului Medicilor din România, respectiv al Colegiului Psihologilor din Romania. Helios Clinic se ghidează dupa cele mai înalte standarde  de etică impuse de instituțiile medicale europene privind acordarea serviciilor medicale generale, serviciilor medicale de sănătate mintală, și/sau psihoterapie.

Helios Clinic se angajează să păstreze în strictă confidențialitate datele cu caracter personal ce aparțin pacienților/clienților săi, să restricționeze accesul la aceste date, să vă informeze în legătură cu practicile noastre legate de confidențialitate, oferindu-vă accesul integral la acest document. Helios Clinic a impus standarde de confidențialitate care limitează accesul diferiților membri ai personalului la informațiile cu caracter personal în funcție de atribuțiile postului.

Ultima actualizare: Martie 2021.

Meniu
Programare