Termeni și condiții de utilizare a website-ului heliosclinic.ro

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile înainte de a utiliza acest Site. Folosirea acestuia implică acordul dumneavoastră cu cele prevăzute mai jos. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile, nu utilizați acest Site.

Site-ul www.heliosclinic.ro („Site-ul”) este proprietatea Helios Clinic S.R.L., o societate cu răspundere limitată, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/17296/2020, cod unic de înregistrare 43451101, cu sediul social în Bulevardul Tineretului nr. 3, Bloc Z1, Scara 1, Etaj 3, Ap. 21, sector 4, București ( „Helios Clinic” sau „Societatea”).

Vă oferim în continuare un set de principii și reguli despre cum se pot folosi serviciile medicale și paramedicale în Helios Clinic. Acest document guvernează utilizarea Site-ului și accesarea serviciilor oferite de Helios Clinic, atât în plan fizic (față în față), cât și în mediul online, prin telemedicină.  În funcție de modificările ce survin la nivel legislativ, de serviciile pe care le oferim și de locațiile în care oferim aceste servicii (atât fizice cât și virtuale), acest document poate suferi modificări, motiv pentru care vă sfătuim să reveniți asupra sa la fiecare vizită pe Site și să îl parcurgeți de fiecare dată cu atenție.

RGDP = Regulamentul (UE) 2016/679 de protecție a persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“Regulamentul General Privind Protecția Datelor”).

Date cu Caracter Personal = orice date şi informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale (fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale)

Prelucrarea datelor cu caracter personal = orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea. Prelucrare = creare/colectare, actualizare, utilizare, ștergere/modificare, transfer, arhivare/stocare. Stocare = păstrare pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal = orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcţionale ori geografice.

Operator = orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Persoană vizată = o persoană fizică sau juridică la care se referă (căreia îi aparțin) anumite date cu caracter personal.

Terț = orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât Persoana vizată, Operatorul ori Persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a Operatorului sau a Persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date.

Beneficiar = orice persoană care accesează serviciile Helios Clinic, atât cele de ordin medical (beneficiarul numindu-se în caz pacient) cât și paramedical – servicii de psihologie, psihoterapie, consiliere psihologică etc. (beneficiarul numindu-se în acest caz client).

Acordul pacientului informat = consimțământului pacientului în vederea prestării serviciilor medicale, care are forma prevăzută de Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1411/2016.

Contul meu = secțiune din Site-ul Helios Clinic prin care beneficiarii își pot vizualiza istoricul serviciilor la care au apelat în Helios Clinic, situația financiară în raport cu Helios Clinic, programările etc.

Helios Clinic = reprezintă toate persoanele juridice care controlează, direct sau indirect, sunt controlate sau se află sub control comun cu Helios Clinic S.R.L.

Personalul Helios Clinic = angajați Helios Clinic, funcționari, consultanți, colaboratori de orice fel ai acestuia, precum și orice persoană care prestează servicii în numele și/sau pe seama ori pentru Helios Clinic.

Contract = acordul de voință între beneficiar și Helios Clinic, cu privire la prestarea serviciilor medicale și paramedicale, incluzând, dar fără a se limita la contract de prestări servicii medicale, paramedicale, oferta comercială acceptată de pacient sau prin simpla beneficiere de serviciile oferite și achitarea costurilor acestora.

Termeni și condiții = toate dispozițiile prevăzute în continuare care se aplică tuturor accesărilor de servicii de către Beneficiar în cadrul Helios Clinic.

Urgență medicală = stare medicală sau chirurgicală cu debut brusc, manifestată prin simptome de o severitate semnificativă, care,  comportă risc vital și în lipsa acordării atenției medicale imediate ar duce la insuficiență fizică gravă sau deces.

Ultima actualizare: Martie 2021.

Meniu
Programare